Alle samlinger
Hjelpeartikler
Møter
Fysisk/video årsmøte med digital avstemning
Fysisk/video årsmøte med digital avstemning
Lars Lindtner avatar
Skrevet av Lars Lindtner
Oppdatert over en uke siden

I et fysisk/videomøte med digital avstemning samles man enten fysisk, via video eller en kombinasjon av dette. Deltagerne får en innkalling til møtet og man avholder møtet på et gitt tidspunkt. Når man har sendt innkallingen vil deltagerne kunne logge seg på Bård for å lese sakene, kommentere og avgi sin stemme helt frem til møtet er ferdig.

Planlegg årsmøtet

 1. Opprett møte

  Trykk på “Nytt møte” for å opprette Årsmøtet. Velg møtetypen "Fysisk/video".

 2. Aktiver digital avstemning

  Aktiver digital avstemning. Deltagerne kan logge seg inn i Bård og avgi sin stemme etter du har sendt sakslisten.

 3. Forbered sakene

  Start forberedelsen av sakene. Legg til tittel, sakstekst, og eventuelle vedlegg. Velg "vedtakssak" på saker med avstemning, skriv forslag til vedtak og sett opp valgalternativene.

 4. Legg til deltagere

  Du kan laste opp en Excel-fil for å legge til møtedeltagerne. Alternativt, hvis du allerede bruker medlemsregisteret i Bård, kan du legge til alle medlemmene, eller basert på medlemskapstype.

Gjennomfør årsmøtet

 1. Send innkalling

  Trykk på "Inviter deltagere". Hvis du ønsker å informere om møtet før du sender innkalling med saksliste (f.eks om du ønsker å informere om dato og åpne for innspill) kan du sende en kalenderoppføring. Er sakslisten klar kan du sende kalenderoppføring og sakslisten samtidig.

 2. Start møtet

  Når årsmøtet starter trykker du på "start møtet". Nå kan du skrive inn de endelige vedtakene i sakene.

 3. Skriv de endelige vedtakene

  Bård lager møtereferatet automatisk basert på teksten i sakene. Husk å oppdatere vedtaket med resultatet fra avstemningen. Du kan til enhver tid forhåndsvise referatet.

 4. Send til gjennomlesning/signering

  Når møtet er ferdig, kan du sende referatet til gjennomlesning eller direkte til signering. Da signeres referatet enkelt med BankID.

Andre nyttige artikler

Svarte dette på spørsmålet?