Alle samlinger
Hjelpeartikler
Kom i gang
Kom i gang med medlemsmodulen
Kom i gang med medlemsmodulen
Kjetil Ek avatar
Skrevet av Kjetil Ek
Oppdatert over en uke siden

Med medlemsmodulen i Bård får du en enkel måte å kommunisere med medlemmer, gjennomføre årsmøter, eller sende ut fakturaer for årskontingent i lag og foreninger.

I denne artikkelen vil vi forklare hvordan du kommer i gang med medlemsmodulen.

Vi vil ofte snakke om innstillinger for medlemsregister i denne artikkelen, dette finner du under Innstillinger i menyen øverst til høyre i Bård, og undermenyen Medlemsregister:

Sett opp medlemskapstyper

I Bård kan et medlem kan ha et eller flere medlemskap, og hvert medlemskap har en medlemskapstype. Et medlemskap kan bestemme hvor mange stemmer et medlem har i et årsmøte, og brukes for å beregne hvor mye medlemmet skal betale hvis det faktureres fra Bård.

F.eks. kan man i en velforening tenke seg at Ola Nordmann er et medlem. Han eier en hytte og en leilighet, der det skal være forskjellig kontingent. Dette blir da to medlemskap, med to forskjellige medlemskapstyper.

Medlemskapstyper setter du opp under Innstillinger \ Medlemsregister \ Medlemskapstyper - noen har bare én type, mens andre kan ha flere.

Registrering av medlemmer/medlemskap

Når du har satt opp medlemskapstypene kan du registrere medlemmene dine, og hvilke medlemskap som er knyttet til hvert medlem.

Dette gjøres under Medlemmer i menyen. Du kan enten registrere medlemmer manuelt ved å bruke knappen "Legg til medlem", eller du kan importere medlemmer fra Excel hvis du har en eksisterende liste over medlemmer i Excel. Les mer her om import av medlemmer

For hvert medlem kan du også legge til flere medlemskapstyper, hvis noen f.eks. har flere eiendommer de skal betale kontingent for - dette kan legges til under Medlemskap inne på et medlem

Fakturering av medlemmer

Hvis du vil fakturere medlemmene dine fra Bård har vi her forklart mer om hvordan dette gjøres, og hva du må sette opp for å gjøre dette:

Svarte dette på spørsmålet?