Alle samlinger
Hjelpeartikler
Kom i gang
Kom i gang med medlemsmodulen
Kom i gang med medlemsmodulen
Kjetil Ek avatar
Skrevet av Kjetil Ek
Oppdatert over en uke siden

Med medlemsmodulen i Bård får du en enkel måte å kommunisere med medlemmer, gjennomføre årsmøter, eller sende ut fakturaer for årskontingent i lag og foreninger.

Innstillinger for medlemsregister finner du under innstillinger > Medlemsregister.

Sett opp medlemskapstyper

I Bård kan et medlem ha et eller flere medlemskap, og hvert medlemskap har en medlemskapstype.

Medlemskapet bestemmer om medlemmet skal delta på årsmøtet, om de har stemmerett, og eventuelt hvor mange stemmer. Det brukes også til å beregne hvor mye medlemmet skal betale hvis det faktureres fra Bård. Dersom du skal gjennomføre medlemsmøter, kan du i tillegg invitere enkelte medlemmer basert på medlemskapstypen de har.

F.eks. kan man i en velforening tenke seg at Ola Nordmann er et medlem. Han eier en hytte og en leilighet, der det skal være forskjellig kontingent. Dette blir da to medlemskap, med to forskjellige medlemskapstyper.

Medlemskapstyper setter du opp under Innstillinger \ Medlemsregister \ Medlemskapstyper.

Registrering av medlemmer/medlemskap

Når du har satt opp medlemskapstypene kan du registrere medlemmene dine, og hvilke medlemskap som er knyttet til hvert medlem.

Dette gjøres under Medlemmer i menyen. Du kan enten registrere medlemmer manuelt ved å bruke knappen "Legg til medlem", eller du kan importere medlemmer fra Excel hvis du har en eksisterende liste over medlemmer i Excel. Les mer her om import av medlemmer

For hvert medlem kan du også legge til flere medlemskapstyper, hvis noen f.eks. har flere eiendommer de skal betale kontingent for - dette kan legges til under Medlemskap inne på et medlem

Fakturering av medlemmer

Du kan lese mer om hvordan du fakturerer medlemmene dine fra Bård her.

Svarte dette på spørsmålet?