Alle samlinger
Hjelpeartikler
Møter
Benkeforslag i en digital avstemning
Benkeforslag i en digital avstemning
Lars Lindtner avatar
Skrevet av Lars Lindtner
Oppdatert over en uke siden

I Bård kan du enkelt registrere eventuelle benkeforslag som kommer inn under en digital avstemning. Et benkeforslag er et forslag som kommer fra en deltager under gjennomføringen av et møte - For eksempel om noen foreslår at det skal legges til en ny kandidat på listen i et styrevalg.

Registrer benkeforslaget

På avstemningen i den aktuelle saken, trykk på vis avstemningsresultater. Da vil du få opp innstillinger for avstemningen og alternativet "Rediger avstemning".Trykk på "rediger avstemning", legg til et alternativ og marker det som et benkeforslag.

Nå er avstemningen oppdatert, og deltagerne kan ta stilling til om de ønsker å stemme på benkeforslaget.

Informasjon til deltagerne

Hvis noen allerede har stemt på saken, kan du vurdere å sende ut en e-post eller SMS til deltagerne der du informerer om benkeforslaget som nå ligger inne som et alternativ. Da kan deltagerne ta en ny vurdering og eventuelt endre stemmen sin.

Svarte dette på spørsmålet?