Alle samlinger
Hjelpeartikler
Møter
Digital avstemning i møter
Digital avstemning i møter
Kjetil Ek avatar
Skrevet av Kjetil Ek
Oppdatert over en uke siden

Hvis du ønsker at deltagere i møter skal stemme digitalt på sakene så er dette enkelt å sette opp i Bård.

Skru på digital avstemning i et møte

I Bård er det hovedsakelig to måter å gjennomføre et møte:

  • Fysiske møter/videmøter: Da avholdes det et tradisjonelt møte, enten fysisk eller på video, eller en kombinasjon.

  • Heldigital styrebheandling: Da er det ikke et møte, men deltagere kan logge seg inn og stemme i løpet av en periode (f.eks. en uke).

For heldigitale møter blir avstemning automatisk aktivert, siden dette er eneste måte å stemme på saker for disse møtene.

I de tradisjonelle møtene må aktivt skru på digital avstemning hvis dette skal brukes. Hvis alle sitter i et møterom eller i et videomøtet er ikke dette vanlig, men hvis man f.eks. har mange deltagere i møtet så kan det være fornuftig likevel.

Det gjøres da her inne på møtet:

Legg inn avstemningsalternativer på sakene

Når du oppretter en vedtakssak i møtet, og digital avstemning er aktivert vil du opp spørsmål om hvilken type avstemning du vil ha.

Hvis det f.eks. skal stemmes på personer velger du Egendefinert og legger inn alternativene folk kan stemme på.

Som superbruker kan du følge med på hvor mange/hvem som har stemt på sakene:

Hvem kan stemme

Hver deltager kan ha en eller flere stemmer. Avhengig av om det er et styremøte eller generalforsamling/årsmøte vil antall stemmer beregnes automatisk ut fra f.eks. rollen til deltageren, eller hvor mange aksjer/medlemskap deltageren har.

Dette kan du overstyre i deltagerlisten hvis antall stemmer ikke er riktig:

Hvordan ser det ut for de som skal stemme?

Deltagere i møtet logger seg inn ved å bruke linken de får på e-post når sakslisten sendes (eller møtet publiseres for heldigitale møter).

Når de ser på saker der avstemning er lagt til kan de enkelt legge inn sin stemme på hver sak, eller eventuelt legge inn kommentarer/spørsmål.

Deltagere kan også enkelt stemme på mobiltelefon:

Hva skjer med resultatet av avstemningen?

Når møtet er ferdig kan du registrere avstemningsresultatene under vedtaket i saken.

Hvis vedtaket var enstemmig kan du bare krysse av dette, så vil det settes inn informasjon om det i referatet. Hvis det ikke er enstemmig kan du skrive dette inn i vedtaket, f.eks slik:

Svarte dette på spørsmålet?