Alle samlinger
Hjelpeartikler
Møter
Slik fungerer referater i Bård
Slik fungerer referater i Bård
Stian Tønnesen avatar
Skrevet av Stian Tønnesen
Oppdatert over en uke siden

Bård lager møtereferatet automatisk etter hvert som du skriver sakene. Det du skriver på hver sak, inkludert vedtaket, er utgangspunktet for referatet.

Forhåndsvis referatet

Du kan når som helst se hvordan referatet ser ut ved å trykke på "Vis referat"-knappen inne på møtet.

Innstillinger for møtereferatet

I forhåndsvisningen kan du endre innstillinger for referatet. Du kan velge om referatet skal inneholde:

  • Deltagerlisten (standard er at denne vises)

  • Rollen til hver deltager (f.eks styreleder, daglig leder, styremedlem)

  • Sakstypen på hver enkelt sak

  • Ansvarlig for sakene

I tillegg kan du velge å skjule saksteksten slik at referatet kun viser vedtakene.

Har du saker som er unntatt offentligheten, kan du velge å fjerne enkelte saker fra referatet.

Legg til ekstra info i referatet

Under deltagerlisten og helt nederst i referatet har du muligheten til å legge inn tilleggsinformasjon. Klikk på sett inn tekst for å legge til topptekst eller bunntekst i referatet.

Last ned referatet som PDF

Når du bruker Bård til styrearbeidet trenger du ikke tenke på å skrive ut og signere referatet manuelt. Alt dette håndteres automatisk i løsningen. Du kan likevel når som helst laste ned en PDF-versjon av referatet. Dette finner du også under "Vis referat"-knappen.

Legge til en kommentar i referatet

Kommentarer på sakene kan legges til i referatet. Da trykker du på "Legg til i referatet"-knappen på kommentaren det gjelder.

Legge til oppgaver i referatet

Når du registrerer oppgaver i Bård, får styret oversikt over gjøremålene i oppgaveoversikten. Har du laget en oppgave på en sak, kan du i tillegg legge denne til i referatet - slik at alle får en ekstra påminnelse om hva som skal følges opp.

Klikk på menyen til høyre over oppgavene, og velg om du vil legge til oppgavene i saksteksten eller vedtaket.

Signering av eksisterende referater

Dersom du har referater fra møter utenfor Bård som du ønsker å få signert, kan du bruke Bård til dette også. Gå først til "Signering" i toppmenyen:

Last opp referatet her, og velg hvem som skal signere. De du legger til som undertegnere vil få en e-post med link til signering.

Søkeord: Protokoll

Svarte dette på spørsmålet?