Kommentarer på saker
Lars Lindtner avatar
Skrevet av Lars Lindtner
Oppdatert over en uke siden

Alle møtedeltagere kan i utgangspunktet legge inn kommentarer på saker i Bård. For årsmøter er det mulig å slå av denne funksjonen, men husk det er viktig å la alle deltagere få muligheten til å ytre seg.

Varslinger

Når du legger inn en kommentar blir den synlig for alle andre som har tilgang til møtet eller oppgaven det gjelder. I tillegg blir superbrukere, den som er ansvarlig for saken, og andre som har kommentert på saken, varslet på e-post.

Når du legger inn en kommentar kan du velge å slå av varslingen for den aktuelle kommentaren.

Sett inn en kommentar i referatet

Ønsker du å sette inn en kommentar i referatet, kan du trykke på "Legg til i referat"-knappen. Da legges kommentaren inn nederst i den aktuelle saken.

Slette kommentarer

Alle kan slette sine egne kommentarer. Superbrukere kan i tillegg slette andre sine kommentarer. Trykk på menyen til høyre på kommentaren for å slette.

Slå av kommentarer på årsmøter

Det er et viktig prinsipp at alle deltagere skal kunne ytre seg, men hvis dere ønsker å kjøre årsmøter uten mulighet for å kommentere på selve sakene er det mulig å slå av denne funksjonen via Innstillinger > Møter.

Svarte dette på spørsmålet?