Alle samlinger
Hjelpeartikler
Møter
Saker som er unntatt offentligheten
Saker som er unntatt offentligheten
Kjetil Ek avatar
Skrevet av Kjetil Ek
Oppdatert denne uken

I idrettslag og foreninger vil det i enkelte møter være saker som er unntatt offentligheten, f.eks. personalsaker.

Hvis man ønsker å publisere et referat fra Bård på f.eks. en nettside kan man velge at slike saker ikke skal tas med på referatet.

For å markere at en sak er unntatt offentligheten markerer man dette i sakslisten:

Det vil da vise tydelig på saken at den er unntatt offentligheten, slik at styremedlemmer og andre som har tilgang til møtet i Bård er oppmerksom på dette.

NB: Alle som har tilgang til møtet vil likevel kunne lese saken, slik at også fremtidige styremedlemmer vil kunne lese innholdet i Bård.

I referatet velger man om saker som er unntatt offentligheten skal tas med i referatet.

Når dette er avkrysset blir ikke saken med i referatet når det sendes til signering.

Hvis man ønsker at dette skal være standardvalget for referatene som lages i Bård kan man endre det under Innstillinger \ Bård-konfigurasjon. Dette vil bare påvirke møter som opprettes etter at endringen er lagret, på eksisterende møter endrer du ved å bruke knappen over.

Last ned alternativt referat

Avhengig av om du velger å skjule eller vise saker som er unntatt offentlighet i referatet som signeres så kan du etter at møtet er ferdig laste ned et referat som skjuler eller viser sakene som er unntatt offentlighet (hvis du f.eks. skal publisere et referat på nettsider e.l.).

Under "Referat" vil du få opp flere valg hvis noen av sakene er unntatt offentlighet. Hovedvalget vil være det som er valgt under referatinnstillingene, mens nederst får man valget om å laste ned et alternativt referat.

Søkeord: Unntatt offentlig, Unntatt offentlighet, Konfidensiell sak, Konfidensielt

Svarte dette på spørsmålet?