Referater i Bård
Stian Tønnesen avatar
Skrevet av Stian Tønnesen
Oppdatert over en uke siden

Sluttresultatet av et styremøte er et møtereferat, og med Bård lages møtereferatet automatisk etterhvert som du skriver sakene. Du kan når som helst forhåndsvise referatet ved å trykke på "Vis referat"-knappen inne på møtet.

Valgalternativer for møtereferatet

Inne på dialogen der du forhåndsviser møtereferatet kan du også velge innstillinger for referatet. Her kan du bl.a. velge hvilken informasjon som skal være med i det ferdige referatet.

Last ned referatet som PDF

Når du bruker Bård til styrearbeidet trenger du ikke tenke på å skrive ut og signere referatet manuelt, alt dette håndteres automatisk i løsningen. Du kan likevel når som helst laste ned en PDF-versjon av referatet om du skulle ønske dette. Dette finner du også under "Vis referat"-knappen.

Signering av eksisterende referater

Dersom du har referater fra møter utenfor Bård som du ønsker å få signert, kan du bruke Bård til dette også. Gå først til "Signering" i toppmenyen:

Last opp referatet her, og velg hvem som skal signere. De du legger til som undertegnere vil få en e-post med link til signering.

Svarte dette på spørsmålet?