Alle samlinger
Hjelpeartikler
Møter
Oversikt over utsendelser i møtet
Oversikt over utsendelser i møtet
Lars Lindtner avatar
Skrevet av Lars Lindtner
Oppdatert over en uke siden

I Bård blir alle utsendelser tilknyttet møter lagret fortløpende. Superbrukere har tilgang til historikken og kan for eksempel se når innkallingen ble sendt, hvem den ble sendt til, og innholdet i selve innkallingen.

Dette blir lagret

Under "Kommunikasjon" får du en oversikt over følgende utsendelser:

  • Innkallinger

  • Påminnelser om innkalling

  • Referat til gjennomlesning

  • Referat til signering

  • Manuelle oppdateringer på SMS og e-post

  • Automatiske påminnelser fra Bård

Når du klikker på en av utsendelsene, ser du innholdet og mottakerne. Det lagres en versjon av sakslisten når du sender innkallingen og eventuelt oppdaterte innkallinger. Det lagres også en versjon av referatet når du sender til gjennomlesning og signering.

Klikk på "Dokument" for å se denne.

Sende e-post/SMS til deltagerne

Fra oversikten over kommunikasjon kan du sende e-post og SMS til møtedeltagerne, for eksempel hvis du ønsker å informere om noe praktisk rundt møtet.

Sende påminnelser til deltagerne

Avhengig av hvilken status møtet har, kan du også sende følgende til møtedeltakerne:

  • Påminnelser om innkalling til de som ikke har svart

  • Oppdatert saksliste

  • Purringer til de som ikke har bekreftet gjennomlesningen

  • Purringer til de som ikke har signert

Hvis du vil sende en påminnelse eller sakslisten på nytt til kun utvalgte deltagere, kan du gjøre det fra deltageroversikten.

Bård startet først loggføringen av enkelte utsendelser 15.04.242. Historikken under "Kommunikasjon" vil derfor være noe mangelfull på eldre møter.

Svarte dette på spørsmålet?