Alle samlinger
Hjelpeartikler
Møter
Send informasjon til deltagere i et møte
Send informasjon til deltagere i et møte
Lars Lindtner avatar
Skrevet av Lars Lindtner
Oppdatert over en uke siden

Bård sender automatisk kalenderoppføring og saksliste til deltagere i møter. Ønsker du i tillegg å sende en manuell oppdatering – for eksempel med noe praktisk rundt gjennomføringen – kan du gjøre det her:

Du kan sende oppdateringen på SMS eller e-post. Deltagerne i møtet blir automatisk lagt til som mottakere.

Alle utsendelser i møtet blir lagret i oversikten over kommunikasjon.

Sende en e-post

Når du sender en e-post, kan du inkludere et vedlegg ved å trykke på "Legg til vedlegg" nederst i e-posten. Markerer du deler av teksten får du også opp flere valg. Du kan f.eks gjøre teksten kursiv, legge til linker og en punkt- eller nummerert liste.

Sende en SMS

SMS koster 1 kr per SMS per mottaker. Hvis meldingen er over 160 tegn vil teksten deles opp i flere SMSer per mottaker.

Ønsker du å endre på avsendernavnet på SMS kan du gjøre dette under Innstillinger > Bård Konfigurasjon.

Svarte dette på spørsmålet?