Alle samlinger
Hjelpeartikler
Møter
Innstillinger for møter i Bård
Innstillinger for møter i Bård
Harald Rosberg avatar
Skrevet av Harald Rosberg
Oppdatert over en uke siden

Bård har en del tilpasningsmuligheter for hvordan møter fungerer. Denne artikkelen forklarer de tilgjengelige innstillingene.

Ansvarlig for sak har redigeringstilgang

Dette kan være en nyttig innstilling om du har styremedlemmer som ikke er superbrukere, men som du allikevel vil gi mulighet til å redigere saker de selv er ansvarlige for.

Når denne innstillingen slås på, vil de i møtevisningen da få opp et redigeringssymbol på saker hvor de selv er satt som ansvarlig.

Alle deltagere kan laste opp vedlegg til sakene


Med denne funksjonen aktivert, vil det være mulig for alle deltagere på møtet å kunne laste opp vedlegg (uavhengig om de er superbruker eller ikke).

I møtevisningen vil det nå dukke opp et vedleggs-ikon, som deltagerene kan klikke på for å legge til filer i sakene.

Saksnummer

Velg mellom automatisk eller manuell tildeling av saksnummer. Se mer informasjon om saksnummer her.

Innkalling


Inkluder tilleggsinformasjon som ansvarlig, estimert tidsbruk, og sakstype i innkallingen som sendes på e-post.

Valgene du gjør her, vil du også kunne se i forhåndsvisningen av e-posten som sendes når du kaller inn til møter.

Synlighet av vedtak for gjennomlesning

Frem til et møte er sendt til gjennomlesning kan du velge hvilken vedtakstekst som skal være synlig for vanlige brukere.

Valget her kommer litt an på hvordan man gjennomfører møtene, og hva man ønsker å vise underveis til deltagerene som følger møtet underveis i Bård. Standardinnstillingen her er at vanlige brukere ser endelig vedtak.

Dersom man ønsker at vanlige brukere ikke skal se hverken forslag til vedtak, eller endelig vedtak før møtet sendes til gjennomlesning, settes dette her:

Standardinnstillinger for møtereferat

NB: valgene man gjør her påvirker kun møter som opprettes i etterkant.

Dersom du har behov for å endre innstillinger på eksisterende møter gjøres inne på selve møtet ved å klikke vis referat knappen, deretter knappen for innstillinger på referatet.

Varslinger

Her kan du velge om, og hvem som skal få et e-postvarsel dersom man har glemt å sende ut innkalling til et planlagt møte.


Forhåndsvisning av møter

Dersom du ønsker å se hvordan møtene ser ut for andre, kan du bruke forhåndsvisningen av lesemodus.


​I forhåndsvisningen kan du deretter velge hvilken rolle du vil forhåndsvise møtet som.

Svarte dette på spørsmålet?