Alle samlinger
Hjelpeartikler
AMU
Bård for Arbeidsmiljøutvalg
Bård for Arbeidsmiljøutvalg
Kjetil Ek avatar
Skrevet av Kjetil Ek
Oppdatert over en uke siden

Med Bård får arbeidsmiljøutvalget et moderne og brukervennlig verktøy for å planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidet som gjøres. Du kommer enkelt i gang ved å følge disse stegene.

Hvis du ikke allerede har registrert deg som bruker i Bård gjør du det ved å bruke knappen Kom i gang.

Sett opp et nytt arbeidsmiljøutvalg

Når du har registrert deg som bruker vil du få opp en veiviser ala det du ser under.

Som standard foreslås produktet Bård styreportal, men hvis du vil bruke Bård for AMU trykker du på blyanten her :

Velg produktene du vil prøve Bård for, og trykk på knappen nederst for å gå videre. Du kan selvfølgelig også velge både Bård styreportal og Bård for AMU.

Start deretter prøveperioden din for valgte produkter:

Bruker du allerede Bård i styret ditt?

Hvis du allerede har tatt i bruk Bård i styret, men vil bruke samme løsning i AMU så kan du legge til AMU for selskapet her:

Last opp dokumenter

I Bård får du en felles lagringsplass for dokumenter AMU bør ha tilgang til. Under Filer i menyen kan du tilpasse filstrukturen til ditt behov, og du kan enkelt laste opp et arkiv, hvis du allerede har lagret filer i en mappestruktur.

Tilpass maler

Det følger med et sett med standardmaler for arbeidsmiljøutvalg når du tar i bruk Bård for AMU.

Under Innstillinger \ Saksmaler kan du tilpasse disse malene, eller legge til dine egne maler.

Inviter resten av arbeidsmiljøutvalget

Under Innstillinger \ Brukere inviterer du resten av brukerne i Arbeidsmiljøutvalget. De deltagerne som skal være med på alle møtene settes opp med rollen Medlem, eventuelt Leder for den som er leder av AMU.

Her kan du lese mer om roller og tilganger i Bård: https://hjelp.brd.no/nb/articles/21009-roller-og-tilganger

Planlegg året

For å planlegget møter for hele året trykker du Kom i gang hvis denne oppgaven viser på dashboardet ditt, eller trykker på "Planlegg nytt år" under Møter i toppmenyen.

Følg veiviseren for å opprette møter for året og legge til saker i møtet.

Gjennomfør møtene i Bård

Inne på hvert enkelt møte legger du inn mer informasjon om saker som skal behandles i møtene, samt laster opp vedlegg og dokumentasjon til hver sak. Du kan også opprette oppgaver knyttet til sakene som behandles for videre oppfølgning.

Innkalling og saksliste sendes fra Bård, så kan deltagerne i møtet logge seg inn og lese eller diskutere sakene i forkant av møtet. Når møtet er ferdig sendes referat til godkjenning og signering.

Saksforslag utenom møter

Forslag til saker som skal behandles kan registreres ved å bruke knappen Nytt saksforslag på dashboardet, eller ved å gå via Saker \ Saksforslag i menyen.

Der kan man registrere informasjon om saken, laste opp vedlegg og diskutere sakene før de behandles i et møte. En superbruker kan legge saken inn i et møte når den skal behandles.

Nøkkelord: Arbeidsmiljøutvalg, AMU, AMU-møter

Svarte dette på spørsmålet?