Roller og tilganger
Stian Tønnesen avatar
Skrevet av Stian Tønnesen
Oppdatert over en uke siden

I Bård skiller vi mellom vanlige brukere og superbrukere, hvor sistnevnte har utvidede tilganger i forhold til det å kunne gjennomføre styremøter (herunder sende innkallinger, sette opp sakslisten m.m.).

Her kan du se en kort video der vi forklarer forskjellen.

Vanlig bruker

En vanlig bruker i Bård er de som vanligvis deltar på styremøter, men som ikke har ansvar for gjennomføringen av møtene.

Superbruker

Superbrukere i Bård har full tilgang til all funksjonalitet, og gis typisk til styreleder/styresekretær som har ansvaret for gjennomføring av møtene.

Vanlig bruker

Superbruker

Opprette saker

✔️

✔️

Opprette og adminstrere møter

✔️

Se regnskapstall

✔️

✔️

Administrere integrasjoner

✔️

Sende filer til signering

✔️

✔️

Administrere aksjeeierbok

✔️

Lage oppgaver

✔️

✔️

Laste opp filer i mappestruktur

✔️

✔️

Sende meldinger

✔️

Administrere innstillinger

✔️

Hvordan endre roller

I tillegg til å bestemme om noen er superbruker eller ikke, kan du i tillegg velge hvilken rolle vedkommende har i styret. Disse rollene er kun for informasjon og påvirker ikke hva brukeren har tilgang til å gjøre inne i løsningen.

Du finner konfigurasjon av roller ved å gå til menyen helt oppe til høyre og trykke på "Innstillinger for selskapet".

Søkeord: super, bruker, adgang, tilgangsstyring, tilgangskontroll, rettigheter

Svarte dette på spørsmålet?