Registrere saksforslag
Lars Lindtner avatar
Skrevet av Lars Lindtner
Oppdatert over en uke siden

Hvis du har en sak som du ønsker at styret skal behandle, kan du lage et saksforslag. Alle brukere i Bård kan registrere saksforslag, som lagres under "Saker" i toppmenyen. Styreleder og daglig leder får en varsling i Bård når nye forslag registreres, og kan enkelt legge saksforslaget til som en sak i et møte.​

Registrere et saksforslag

Fra "Saksforslag" under "Saker" i toppmenyen, eller oppe til høyre på dashbordet:

  1. Klikk på "Nytt saksforslag".

  2. Gi saksforslaget en tittel og klikk på "Legg til".

  3. Beskriv saken i saksteksten, velg sakstype, og velg hvem som er ansvarlig.

  4. Last opp eventuelle dokumenter som tilhører saken.

Du kan bruke kommentarer til å diskutere saksforslaget videre.

All informasjon, inkludert vedlegg og kommentarer, blir tatt med videre når saksforslaget legges til i et møte.

Legge til saksforslag i et møte

Superbrukere kan enkelt legge til saksforslaget som en sak i et møte. Inne på saksforslaget, klikk på "Legg til i møte", og velg hvilket møte saken skal behandles på.

Alternativt, når du legger til en sak i et møte, kan du klikke på "saksforslag" for å velge fra innkomne forslag.

Svarte dette på spørsmålet?