Saksnummer i Bård
Stian Tønnesen avatar
Skrevet av Stian Tønnesen
Oppdatert over en uke siden

Bård hjelper deg å nummerere sakene riktig på møtene dine, og lager automatisk unike saksnummer på møter når innkallingen sendes. Disse er på formatet År/Møtenummer/Saksnummer.

Hvis du ønsker å bruke dine egne saksnr, eller fortsette en nummerserie fra tidligere, kan du gå til Innstillinger > Møter og velge at saksnummer skal legges inn manuelt. Da legger du bare inn saksnummer i tittelen på sakene selv for å få riktig nummerering.

Når du har sendt innkallingen låses saksnumrene. Endrer du f.eks på rekkefølgen på sakene, trykker du på "Oppdater saksnummer" for å sette nye saksnummer på sakene, basert på den nye rekkefølgen.

Søkeord: Nummerering

Svarte dette på spørsmålet?