Saksnummer i Bård
Stian Tønnesen avatar
Skrevet av Stian Tønnesen
Oppdatert denne uken

Bård hjelper deg å nummerere sakene riktig på møtene dine, og lager automatisk unike saksnummer på møter når innkallingen sendes. Disse er på formatet År/Møtenummer/Saksnummer.

Hvis du ønsker å bruke dine egne saksnummer, eller fortsette en nummerserie fra tidligere, kan du gå til Innstillinger > Bård-konfigurasjon > Visning/Beregning av saksnummer på møter, og velge at saksnummer skal legges inn manuelt. Da legger du bare inn saksnumrene i tittelen på sakene selv istedenfor for å få riktig nummerering.

Når du har sendt innkallingen låses saksnumrene, slik at selv om du endrer på rekkefølgen på sakene så blir ikke saksnummer oppdatert. Du kan da bruke funksjonen "Oppdater saksnummer" for å sette nye saksnummer på sakene, basert på rekkefølgen de ligger i sakslisten.

Svarte dette på spørsmålet?