Alle samlinger
Hjelpeartikler
Filer og dokumenter
Last ned referater for arkivering
Last ned referater for arkivering
Kjetil Ek avatar
Skrevet av Kjetil Ek
Oppdatert i går

Hvis du vil laste ned referater eller dokumenter for arkivering i et annet system er det flere måter å gjøre dette.

Gå inn via Møter

Under Møter i toppmenyen kan du finne igjen alle tidligere møter som er lagt inn i Bård.

Hvis du går inn på et av møtene kan du vise det signerte referatet og laste det ned for arkivering.

Det er også mulig å laste ned en møtepakke for arkivering, inkludert vedlegg som er lagt inn på de forskjellige sakene. Da går du inn i menyen og velger Last ned møtepakke:

Du får da lastet ned en ZIP-fil (filarkiv) som inneholder både det signerte referatet og alle vedleggene som er lagt inn på sakene.


Gå inn via Filer

Du kan også laste ned referater ved å gå inn på Filer i toppmenyen og velge Møter der. Da får du opp alle møtene som er avholdt.

Du kan der gå inn på det enkelte møte, og der ser du både selve referatet og tilhørende filer. Hvis du kun vil laste ned referatet kan du gjør det der.

Hvis du også vil ha en komplett pakke med dokumentene (vedlegg) kan du gå inn på Åpne møtet øverst til høyre.

Da vil du komme inn på møtet, og kan laste ned en møtepakke på samme måte som beskrevet tidligere i artikkelen.

Svarte dette på spørsmålet?