Alle samlinger
Hjelpeartikler
Filer og dokumenter
Last ned referater for arkivering
Last ned referater for arkivering
Kjetil Ek avatar
Skrevet av Kjetil Ek
Oppdatert over en uke siden

Hvis du vil laste ned referater eller dokumenter for arkivering er det flere måter å gjøre dette.

Gå inn via Møter

Under Møter i toppmenyen ser du alle tidligere møter i Bård.

Inne på møtene kan du se det signerte referatet og laste det ned for arkivering.

Det er også mulig å laste ned en møtepakke for arkivering, inkludert vedlegg som er lagt inn på de forskjellige sakene. Da går du inn i menyen og velger "Last ned møtepakke":

Du kan velge hva du vil laste ned:

  • Møtepakke (Zip arkiv): Innkallingen som en PDF, samt alle vedlegg som er lagt inn på sakene.

  • Møtepakke (PDF): Innkallingen som en PDF-fil, og alle vedleggene i PDF-format som er lagt inn på sakene.

  • Innkalling (PDF): Innkallingen som en PDF-fil. Du får også med eventuelle vedlegg som er valgt skal inkluderes i referatet.


Gå inn via Filer

Du kan også laste ned referater ved å gå inn på Filer i toppmenyen og velge Møter. Da får du opp alle møtene som er avholdt.

Du kan der gå inn på det enkelte møte, og der ser du både selve referatet og tilhørende filer. Hvis du kun vil laste ned referatet kan du gjør det der.

Hvis du også vil ha en komplett pakke med dokumentene (vedlegg) kan du gå inn på Åpne møtet øverst til høyre. Da laster du ned en møtepakke på samme måte som beskrevet tidligere i artikkelen.

Svarte dette på spørsmålet?