Vedlegg på saker
Lars Lindtner avatar
Skrevet av Lars Lindtner
Oppdatert over en uke siden

Når du forbereder sakene til et møte, kan du inkludere vedlegg for å gi styret tilleggsinformasjon om saken. Du kan for eksempel inkludere en PDF av en markedsundersøkelse på en sak som handler om strategi.

Da får alle møtedeltagerne tilgang til siste versjon av dokumentet, og du slipper å sende vedlegg på usikre kanaler som e-post.

Du kan laste opp et vedlegg ved å trykke på vedlegg-ikonet( 📎 )på en sak. Alternativt kan du dra filen direkte inn fra mappen din.I tillegg til å laste opp en fil, kan du legge til en ekstern link til en delt fil (f.eks fra google drive eller Dropbox) eller du kan legge til dokumentet direkte fra filene du har lagret i Bård.

Inkluder vedlegg i referatet

Vedleggene på sakene i et møte blir i utgangspunktet ikke inkludert i referatet. Dersom du ønsker dette, kan du trykke på "Legg som vedlegg til referat".

Da vil innholdet i dette vedlegget bli lagt til som ekstra sider i referatet.

Vedlegg som legges til som en ekstern link vil ikke kunne legges til i referatet.

Søkeord: Vedlegg, filer, dokumenter

Svarte dette på spørsmålet?