Alle samlinger
Hjelpeartikler
Møter
Hvordan bruke saksmaler
Hvordan bruke saksmaler

Spar tid i planleggingen med maler. Her ser du hvordan disse fungerer i Bård.

Stian Tønnesen avatar
Skrevet av Stian Tønnesen
Oppdatert over en uke siden

Hva er en saksmal?

En saksmal er en forhåndsdefinert struktur på en sak, som du enkelt kan bruke i møtene dine. Du definerer opp en tittel, tekst, eventuelt forslag til vedtak og legger ved dokumenter - og så vil Bård bruke dette som utgangspunkt hver gang du oppretter en sak med denne malen.

Hvor finner jeg saksmalene?

For å begynne å bruke saksmaler går du til Innstillinger > Saksmaler.

Hvordan bruker jeg en saksmal i et møte?

Når du har lagt til en saksmal vil du få muligheten til å velge denne hver gang du legger til en sak i et møte. Når du setter opp malen kan du definere hvilke type møter malen skal være tilgjengelig i, så hvis din mal ikke dukker opp så sjekk at dette er riktig først.

Kopiere saksmaler til andre selskaper

Har du Bård Premium kan du bruke saksmaler på tvers av selskapene i konsernet ditt. På den måten kan du spare tid i planleggingen av møtene. For å kopiere en saksmal til ett eller flere andre selskaper, bruker du knappen Kopier sak når du er inne og redigerer saksmalen. Velg så hvilke selskaper du ønsker å kopiere saken til.

Synkronisering av endringer til datterselskaper

Maler som er kopiert fra toppselskapet i konsernet til datterselskaper kan kun redigeres på toppselskapet. Endringer som gjøres på malene må også synkroniseres ut til datterselskapene, dette gjør du ved å trykke Synkroniser endringer på den gule linjen som kommer opp etter at du har gjort en endring.

Svarte dette på spørsmålet?