Alle samlinger
Hjelpeartikler
Diverse
Smarte guider og veiledere
Smarte guider og veiledere

Med Bård kan du få hjelp til de vanligste styreoppgavene i aksjeselskapet ved å bruke våre smarte guider

Stian Tønnesen avatar
Skrevet av Stian Tønnesen
Oppdatert over en uke siden

En guide er en rask og enkel måte å få generert opp de nødvendige sakene, møtene og oppgavene som trengs for å gjennomføre en prosess i styret. For eksempel hvis du ønsker å ta tilleggsutbytte fra selskapet eller for planlegging av generalforsamling.

Du finner en fullstendig liste over guidene våre nederst i denne artikkelen.

Hvordan bruke guidene

Guidene ligger tilgjengelige på dashboardet eller i toppmenyen hvis du har skjult den fra dashboardet. Søk deg frem til guiden du leter etter, og velg Start guide.

Etterpå er det tre enkle steg for alle guidene:

  1. Fyll ut informasjonen Bård trenger for å lage sakene. Ta kontakt med support hvis det er noe du lurer på her.

  2. Se gjennom sakene Bård har foreslått til styret og eventuelt generalforsamlingen, og gjør eventuelle justeringer. Dette kan du også gjøre senere.

  3. Velg hvilke møter Bård skal legge sakene i.

Når du trykker Bekreft lager Bård saker, møter og oppgaver til styret slik at du trygt kan gå videre med gjennomføringen.

Alle guidene i Bård er utformet i samråd med advokat og kvalitetssikret.

Oversikt over guider i Bård

Planlegging av generalforsamling

Sett opp formalitetene for gjennomføring av generalforsamling i aksjeselskapet

Varsel om forkjøpsrett

Håndtering av melding fra aksjonærene om eierskifte

Håndtering av tap av egenkapital

Ved tap av egenkapital har styret handlingsplikt, og må foreslå en løsning for generalforsamlingen.

Godkjenning av aksjeoverdragelse

Godkjennelse av overdragelse av aksjer og innføring i aksjeeierboken.

Pantsettelse av aksjer

Registrering av innføring av merknad om pant av aksjer i aksjeeierboken.

Ekstraordinært utbytte

Utdeling av ekstraordinært utbytte basert på revidert mellombalanse.

Valg av styreleder

Styret kan velge styreleder. Endringene skal sendes inn til Brønnøysundregistrene.

Valg av styremedlemmer

Endringer i styret behandles av generalforsamlingen, og sendes til Altinn.

Tilleggsutbytte

Utdeling av tilleggsutbytte basert på balanse for sist godkjente årsregnskap.

Valg av revisor

Guide for å lage sak til generalforsamlingen om å godkjenne valg av revisor.

Fravalg av revisjon

Enkelte aksjeselskaper kan velge at årsregnskapet ikke skal revideres.

Ansvarsfrihet

Begrensning av erstatningsansvar for styremedlemmer og andre roller i selskapet.

Tildeling av prokura

Tildeling av prokura (fullmakt) til for eksempel daglig leder i selskapet.

Endring av forretningsadresse

Guide for å oppdatere vedtektene med ny forretningsadresse for selskapet.

Endring av forkjøpsrett ved salg

Endring av selskapets vedtekter for forkjøpsrett ved salg av aksjer

Endring av foretaksnavn

Guide for å oppdatere vedtektene med nytt foretaksnavn på selskapet

Endring av virksomhet

Guide for å oppdatere vedtektene med ny beskrivelse av selskapets virksomhet

Kapitalforhøyelse med kontantinnskudd

Emisjon der nye aksjer utstedes, eller eksisterende øker verdi gjennom kontantinnskudd.

Kapitalforhøyelse med styrefullmakt

Gjennomfør kapitalforhøyelse med fullmakt uten generalforsamling.

Styrefullmakt for kapitalforhøyelser

Gi styret tillatelse til å gjennomføre emisjoner uten generalforsamling.

Savner du en guide eller har du spørsmål? Ta kontakt!

Svarte dette på spørsmålet?