Signering uten BankID
Kjetil Ek avatar
Skrevet av Kjetil Ek
Oppdatert over en uke siden

Standardinnstillingen i Bård er at signeringer gjøres med BankID. Enkelte brukere har imidlertid ikke tilgang til BankID, eller har problemer med BankID signering.

Under innstillinger kan en superbruker også aktivere digital signatur uten BankID. Brukere signerer da med en engangskode og ved å signere på skjermen. Dette regnes i de fleste sammenhenger som en gyldig signatur, men enkelte selskaper kan ha krav om "kvalifisert signatur" og da anbefales signering med BankID.

Signering med digital signatur

Hvis flere signeringsmetoder er valgt vil brukeren velge hvordan de vil signere når de starter signeringen:

For å bekrefte at det er riktig person som signerer sendes en engangskode til e-postadressen til den som signerer.

Denne registreres før man får lest dokumentet. Hvis du ikke mottar engangskoden i løpet av noen minutter kan du sjekke søppelposten din.

Når engangskoden er registrert får du tilgang til dokumentet og kan lese gjennom teksten før du fortsetter til signeringen:

Skriv inn signaturen din, og bekreft at du signerer ved å krysse av avkrysningsboksen:

Signaturen, signeringstidspunkt og e-postadressen vil vise i det ferdig signerte dokumentet.

Svarte dette på spørsmålet?