Signering uten BankID
Kjetil Ek avatar
Skrevet av Kjetil Ek
Oppdatert over en uke siden

Som standard bruker du BankID når du signerer i Bård. Hvis du ikke har tilgang til BankID, eller problemer med BankID signering, kan superbrukere i organisasjonen åpne for signering med digital signatur.

Da kan du signere engangskode og signatur på skjermen. Dette regnes i de fleste sammenhenger som en gyldig signatur, men enkelte selskaper kan ha krav om "kvalifisert signatur" og da anbefales signering med BankID.

Signering med digital signatur

Hvis flere signeringsmetoder er valgt kan du velge hvordan du vil signere.

For å bekrefte at det er riktig person som signerer sendes en engangskode på e-post. Hvis du ikke mottar engangskoden i løpet av noen minutter kan du sjekke søppelposten din.

Når engangskoden er registrert får du tilgang til dokumentet og kan lese gjennom før du fortsetter til signeringen.

Skriv inn signaturen din, og bekreft at du signerer ved å krysse av avkrysningsboksen. Signaturen, signeringstidspunkt og e-postadressen vil vise i det ferdig signerte dokumentet.

Svarte dette på spørsmålet?