Signering med BankID
Kjetil Ek avatar
Skrevet av Kjetil Ek
Oppdatert over en uke siden

For å signere dokumenter eller referater benyttes BankID i Bård. Det kan da enten benyttes engangskoder fra brikker eller BankID på mobil hvis dette er satt opp hos banken/på telefonen din.

Når du skal signere et dokument vil du først bli bedt om legge inn fødselsnummeret ditt på 11 tegn.

I neste steg vil BankID foreslå å bruke den sist brukte innloggingsmetoden, f.eks. BankID på Mobil hvis du brukte det sist. Hvis du vil bruke et annet alternativ kan du trykke på "Choose other BankID" for å velge et av de andre alternativene som er tilgjengelig for din bruker.

Du må også bekrefte med BankID passordet ditt for å signere

Jeg husker ikke BankID passordet mitt

Du kan endre passordet ved å kontakte banken som har utstedt passordet, eller ved å logge inn på Min BankID her: https://www.bankid.no/privat/

Jeg får en feilmelding om BID 2032, 2033, 2034, 20a1, 20a2, 20b1, 20c1

Disse feilmeldingene betyr normalt at det er en teknisk kommunikasjonsfeil mellom deg og BankID. Prøv å lukke nettleseren og åpne den på nytt, eller bytt til en annen nettleser. Du kan også prøve å restarte nettverksruteren din, eller forsøke å signere gjennom en telefon eller en annen enhet.

BankID på mobil er ikke tilgjengelig

Normalt vil du få opp BankID på mobil som et alternativ etter at du har lagt inn fødselsnr ditt. Hvis du ikke får det opp kan det tyde på at det er noe feil med oppsettet av BankID på mobil, og du må sannsynligvis kontakte banken din for å rette dette.

Du kan sjekke status for din BankID ved å logge inn på Min BankID her: https://www.bankid.no/privat/. Der skal du f.eks. kunne se status for avtalene dine. Det kan f.eks. se slik ut:

Du kan også teste om det fungerer ved å bruke dette testverktøyet fra BankID: https://www.bankid.no/privat/los-mitt-bankid-problem/test-din-bankid---autentisering/

Bruk den nye BankID appen

BankID på mobil fases ut i løpet av 2022. Da kan du bruke den nye appen til BankID for å signere uten en kodebrikke. Les mer om hvordan dette aktiveres hvis du ikke allerede har gjort dette her:

BankID er ikke tilgjengelig

I perioder har BankID vært ustabilt, og de anbefaler å prøve igjen litt senere. Det skal normalt opplyses om på denne siden hvis de har noen kjente pågående problemer, så sjekk gjerne der hvis det ikke virker akkurat nå:

En av de som skal signere har ikke tilgang til BankID

I Bård kan du signere dokumenter med BankID eller med digital signering der du signerer med en engangskode og signatur på skjerm.

Det er selskapet som velger hvilke signaturvalg som skal være tilgjengelig. Dette endres under Signering under Innstillinger. Enkelte selskaper kan ha krav om at signaturer skal være av type "kvalifisert signatur", og da må BankID benyttes. For de fleste selskaper vil imidlertid begge alternativer være fullgode. Les mer om signering uten BankID.

Svarte dette på spørsmålet?