Årsmøter i Bård
Lars Lindtner avatar
Skrevet av Lars Lindtner
Oppdatert over en uke siden

Bård hjelper deg å planlegge og gjennomføre årsmøter. Før du begynner planleggingen, må du ta stilling til hvordan årsmøtet skal gjennomføres. Du kan enkelt endre dette frem til møtet starter.

Heldigitalt årsmøte

Årsmøtet gjennomføres digitalt over en bestemt tidsperiode uten at deltagerne samles.

Fysisk/video årsmøte med håndsopprekning

Årsmøtet gjennomføres fysisk, over video, eller i kombinasjon. Avstemning gjøres ved håndsopprekning.

Fysisk/video årsmøte med digital avstemning

Årsmøtet gjennomføres fysisk, over video, eller i kombinasjon. Avstemning gjøres digitalt i Bård.

Svarte dette på spørsmålet?