Signere dokumenter i Bård
Lars Lindtner avatar
Skrevet av Lars Lindtner
Oppdatert over en uke siden

Under "Signering" i toppmenyen kan du signere dokumenter digitalt. I tillegg får du oversikt over dokumentene som er sendt til signering, og de som er ferdig signert.

Signer et dokument

  1. Klikk på "nytt dokument til signering".

  2. Last opp dokumentet du ønsker å få signert.

  3. Legg til undertegnere. Velg blant styremedlemmene, eller legg til noen andre.

  4. Velg hvem som skal ha tilgang til det signerte dokumentet: Deg selv, eller hele styret. I sjekkboksen nederst bestemmer du om undertegnerne skal motta det signerte dokumentet etterpå.

Endre hvem som skal signere

Du kan endre hvem som skal signere etter du har sendt dokumentet til signering. Fra oversikten over signeringene, trykk på signeringen det gjelder. Her kan du fjerne eller legge til undertegnere.

Send en påminnelse

Bård sender automatisk påminnelser til undertegnere som ikke har signert. Hvis du ønsker å sende en påminnelse manuelt, kan du gjøre dette inne på signeringen.

Søkeord: Signatur, purre, purring

Svarte dette på spørsmålet?