Alle samlinger
Hjelpeartikler
Møter
Legge til tidligere møter
Legge til tidligere møter
Lars Lindtner avatar
Skrevet av Lars Lindtner
Oppdatert over en uke siden

Når du laster opp gamle møtereferater lager Bård automatisk et møte som referatet blir koblet til. Gå til Møter i toppmenyen og klikk "Importer møtereferater" for å sette i gang.

Inneholder filnavnet en dato (f.eks Styremøte 03.11.2022.pdf) blir møtet lagret med riktig tittel og dato. Er filnavnet "referat ledermøte.pdf" lager Bård et møte med tittelen "Ledermøte".

De importerte møtene legger seg under Ferdige møter. Du kan klikke deg inn på et møte for å se referatet. Her kan du også endre tittel og dato på møtet.

Søkeord: protokoll, importere, eksisterende

Svarte dette på spørsmålet?