Alle samlinger
Hjelpeartikler
AMU
Hvorfor Bård for AMU
Hvorfor Bård for AMU

Se hva Bård kan hjelpe med i arbeidsmiljøutvalget

Stian Tønnesen avatar
Skrevet av Stian Tønnesen
Oppdatert over en uke siden

Med Bård samler du arbeidsmiljøutvalget på en digital plattform skreddersydd for effektiv saksbehandling, og sparer tid fra første minutt.

Hvorfor bruke Bård i arbeidsmiljøutvalget?

Få full oversikt: Samle alle saker, møter, dokumenter og oppfølgingspunkter på samme plattform - og jobb mer effektivt.

Få ferdige forslag til saker: Bård kommer med ferdige maler for saker dere bør gå gjennom i møtene, slik at det blir enkelt å strukturere AMU-arbeidet.

Mindre papirarbeid: Bruk mindre tid på formalitetene ved å ha innkallinger, referater og signering på samme plattform. Bård gjør gjennomføringen av AMU-møtene til plankekjøring.

Ha alt på stell: Bård gjør det enkelt å få kontinuitet i arbeidet, og sørger for at det er enkelt å gjøre utskiftninger. Koble på eksterne deltagere som bedriftshelsetjenesten ved behov.

Svarte dette på spørsmålet?