Deling av filer/mapper
Kjetil Ek avatar
Skrevet av Kjetil Ek
Oppdatert over en uke siden


Med Bård kan du opprette en filstruktur akkurat som du ønsker, som kan brukes både til lagring av dokumenter for styret, eller til utveksling av filer med andre - for eksempel en regnskapsfører eller revisor. På den måten slipper du å sende dokumenter på e-post, og du har kontroll på hvem som har tilgang til filene til enhver tid.

For å dele en mappe går du inn på mappen og trykker på Deling. Det er bare mapper på toppnivå som kan deles.

Hvis du har tilgang til flere styrer i Bård kan du dele med en annen organisasjon (f.eks. et datterselskap). Da vil alle som har tilgang til den andre organisasjonen få tilgang.

Hvis du vil dele med en enkelt bruker, f.eks. en revisor, bruker du knappen Del med en bruker:

Registrer deretter navn, e-post og hvilken type tilgang du vil gi. Bård vil da sende informasjon til den angitte adressen, og mottakeren kan opprette en gratis bruker i Bård for å lese/laste opp filer i mappen.

Hvis brukeren ikke lenger skal ha tilgang til filene sletter du tilgangen ved å gå inn på Deling på ny og sletter delingen.

Svarte dette på spørsmålet?