Deling av filer/mapper
Kjetil Ek avatar
Skrevet av Kjetil Ek
Oppdatert over en uke siden

Med Bård kan du opprette en filstruktur akkurat som du ønsker. Den kan brukes både til lagring av dokumenter for styret eller til å dele filer med andre, for eksempel en regnskapsfører eller revisor.

På denne måten slipper du å sende dokumenter på e-post, og du har alltid kontroll på hvem som har tilgang til filene.

Del en mappe

Mapper på toppnivå kan deles med andre. For å dele en mappe, går du inn på mappen og trykker på "Tilganger", og deretter "Gi tilgang til...".

Del med en organisasjon

Hvis du har tilgang til flere styrer i Bård, kan du dele mapper med en annen organisasjon (f.eks. et datterselskap). Trykk på "Organisasjon" og velg riktig organisasjon i listen. Da vil alle styremedlemmene i den organisasjonen få tilgang.

I utgangspunktet får organisasjonen da lesetilgang.

Del med en bruker

Hvis du vil dele med en enkelt bruker, for eksempel en revisor, trykker du på "Enkeltperson". Er personen bruker i Bård, kan du søke på navn og velge denne personen. Skal du dele med noen eksterne, skriver du e-postadressen før du legger inn navn. Da får denne personen en e-post fra Bård, og må opprette en gratis bruker for å få tilgang til mappen. Når du deler mapper med enkeltpersoner, får de i utgangspunktet lesetilgang.

Dette betyr tilgangsnivåene

  • Full tilgang: Brukeren kan endre tilganger samt slette mappen.

  • Skrivetilgang: Brukeren kan legge til og endre filer.

  • Lesetilgang: Brukeren kan kun lese filer.

Rediger tilgang

I utgangspunktet har superbrukere i styret full tilgang til alle mappene. Standard brukere har skrivetilgang. Trykk her for å endre tilgangsnivå:

Fjern tilgang

Trykker du på slett-knappen helt til høyre, kan du fjerne tilganger til mappen. I praksis kan du da ha en mappe som, for eksempel, kun superbrukere i styret har tilgang til.


Svarte dette på spørsmålet?