Status på saker
Stian Tønnesen avatar
Skrevet av Stian Tønnesen
Oppdatert over en uke siden

Har du Pro eller Active-abonnement kan du skru på innstillingen for å sette status på saker. Dette gjør jobben med planlegging og gjennomføring av møtene enklere.

Statusen du setter er synlig for alle som jobber med saken.

Sånn skrur du på innstillingen

Gå til Innstillinger > Møter > Planlegging av saker

Hvordan bruke status på saker

Inne på møtet ser du et nytt ikon hvor du kan velge status på saken. For møter under planlegging vil du kunne velge følgende status på sakene:

For møter som er aktive kan du velge følgende statuser:

💡 Statusen på en sak vil ikke ha noen påvirkning på formalitetene eller referatet, og brukes kun for å strukturere arbeidet med møtene.

Svarte dette på spørsmålet?