Ta betalt med Vipps
Kjetil Ek avatar
Skrevet av Kjetil Ek
Oppdatert over en uke siden

Med Bård kan medlemmer betale kontingent på flere måter - en av måtene man kan få inn betalinger på er gjennom Vipps.

Under har vi beskrevet stegene du må gjennom for å fakturere medlemmer gjennom Vipps.

1. Bestill Vipps på Nett på portal.vipps.no

Alle som skal bruke betaling med Vipps må ha en avtale med Vipps direkte. Dersom du allerede har en bedriftsavtale med Vipps kan dere gå direkte til punktene listet under.

Alle nye kunder må først søke om å opprette en bedriftsavtale i Vipps, her vil de også kunne forhåndsbestille integrasjonen mot Bård mens søknaden behandles.

  • Gå til portal.vipps.no > Bestill flere Vipps-produkter > "Vipps på nett"

  • Velg "Integrasjonstype via leverandør"

  • Velg "Restack Software" i menyen og velg riktig prispakke, velg Pris 1 med mindre dere har omsetning over 10 millioner.

  • Sørg for at det er en person med signaturrett for selskapet som signerer med Bank ID.

  • Registrer Bård.no som nettside i søknaden.

Vipps har en lovpålagt plikt til å gjennomføre en del kontroller av nye kunder. Denne prosessen kan derfor ta litt tid. Når søknaden er godkjent vil du få beskjed fra Vipps og kan aktivere Vipps i Bård.

2. Aktiver Vipps til fakturering i Bård

For å aktivere Vipps går du inn på Fakturainnstillinger under Innstillinger \ Medlemsregister:

Her kan du velge å bruke Vipps. For å sende fakturaer må du også ha lagt inn en gyldig Merchant ID fra Vipps. Denne får du av Vipps når de har godkjent søknaden din. Når du lagrer vil Bård sjekke at Merchant ID er gyldig.

3. Sett opp medlemskapstyper

For at Bård skal vite hvilken pris hvert medlem skal betale må du sette opp hvilke medlemskapstyper som brukes, og velge hvilke medlemskap hvert medlem har. Et medlem kan ha flere medlemskap, f.eks. hvis man eier flere eiendommer i en velforening.

Medlemskapstyper setter du opp under Innstillinger \ Medlemsregister:

Når du har satt opp medlemskapstypene kan du registrere medlemmene dine, og hvilke medlemskap som er knyttet til hvert medlem:

PS! Du kan enkelt også importere medlemmer fra Excel hvis du har en liste liggende der. Les mer her om import av medlemmer

4. Klargjør og send faktura

Når medlemsregisteret er oppdatert er du klar til å fakturere. Gå inn på Medlemmer \ Fakturering i menyen, og trykk Fakturer ny periode:

Bård vil da finne forslag til fakturaer som skal opprettes basert på valgt periode og opplysningene som er registrert om medlemmene.

Velg forslagene som det skal opprettes faktura for og trykk Opprett fakturaer:

Fakturaene er nå opprettet og klare til å sendes til betaling med Vipps. Når du trykker på Send-knappen vil medlemmet motta en e-post eller SMS, der de kan starte betaling med Vipps.

Når betalingen er fullført vil fakturaen automatisk merkes som betalt i Bård.

Ofte spurte spørsmål

Koster det noe å ta betalt med Vipps?

Kostnader ved å ta betalt med Vipps avhenger av hvilken avtale du har med Vipps. Priser finner du her: https://vipps.no/alle-priser/bedrift/

Må vi ha et eget Vipps abonnement?

Ja, dette må bestilles og godkjennes av Vipps før dere kan ta i bruk fakturering gjennom Bård. Se egen seksjon lenger oppe i denne artikkelen.

Svarte dette på spørsmålet?