Alle samlinger
Hjelpeartikler
Kom i gang
Importere data til aksjeeierbok
Importere data til aksjeeierbok

Finn ut hvordan du kan importere aksjonærer og transaksjoner til aksjeeierboken i Bård

Stian Tønnesen avatar
Skrevet av Stian Tønnesen
Oppdatert over en uke siden

Bård støtter import av aksjonærer og transaksjoner til aksjeeierboken.

For å komme i gang med å importe data laster du ned importmalen, og bruker denne som utgangspunkt for dataene du ønsker å importere. Importmalen inneholder alle kolonnene i riktig rekkefølge.

Malen inneholder også et eget ark som viser gyldige verdier for kolonnene B (Type aksjonær), L (Type transaksjon) og N (Aksjeklasse).

Datoer må oppgis på formatet dd.mm.åååå eller åååå-mm-dd.

For transaksjoner som gjelder kjøp/salg må du registrere to linjer i filen - en linje for salgstransaksjonen, og en for kjøpstransaksjonen.

Hvis en aksjonær ligger på flere linjer vil Bård bruke kontaktinformasjonen fra den første raden.

Nullstille aksjeeierbok

Hvis du ønsker å nullstille aksjeeierboken kan superbrukere gjøre dette fra Innstillinger.

Svarte dette på spørsmålet?