Alle samlinger
Hjelpeartikler
Kom i gang
Importere data til aksjeeierbok
Importere data til aksjeeierbok

Finn ut hvordan du kan importere aksjonærer og transaksjoner til aksjeeierboken i Bård

Stian Tønnesen avatar
Skrevet av Stian Tønnesen
Oppdatert over en uke siden

Bård støtter import av aksjonærer og transaksjoner til aksjeeierboken. Import av data starter du her (aksjeklasser bør settes opp på forhånd).

For å komme i gang med å importe data laster du ned importmalen, og bruker denne som utgangspunkt for dataene du ønsker å importere. Importmalen inneholder alle kolonnene i riktig rekkefølge.

Malen inneholder også et eget ark som viser gyldige verdier for kolonnene B (Type aksjonær), M (Type transaksjon) og O (Aksjeklasse).

Datoer må oppgis på formatet dd.mm.åååå eller åååå-mm-dd.

For transaksjoner som gjelder kjøp/salg må du registrere to linjer i filen - en linje for salgstransaksjonen, og en for kjøpstransaksjonen.

Hvis en aksjonær ligger på flere linjer vil Bård bruke kontaktinformasjonen fra den første raden.

Nullstille aksjeeierbok

Hvis du ønsker å nullstille aksjeeierboken kan superbrukere gjøre dette fra Innstillinger.

Svarte dette på spørsmålet?