Alle samlinger
Hjelpeartikler
Diverse
Send meldinger til styret og aksjonærer
Send meldinger til styret og aksjonærer
Lars Lindtner avatar
Skrevet av Lars Lindtner
Oppdatert over en uke siden

Fra meldingssenteret i Bård kan du sende informasjon til styret og aksjonærer. Du får også en oversikt over meldinger du har sendt tidligere.

Endre mottakere

Når du skal sende en e-post eller SMS, kan du velge hvem som skal motta meldingen her.

Du sender i utgangspunktet til alle, men du kan velge å kun sende til enkelte aksjeklasser. Sender du en melding til styret, kan du velge blant styremedlemmene.


Vedlegg i e-post

Du kan inkludere et vedlegg i e-posten ved å trykke her:


Svarte dette på spørsmålet?