Alle samlinger
Hjelpeartikler
Diverse
Registreringsskjema for nye medlemmer
Registreringsskjema for nye medlemmer
Kjetil Ek avatar
Skrevet av Kjetil Ek
Oppdatert over en uke siden

Med medlemsregisteret i Bård er det mulig å sette opp et registreringsskjema for nye medlemmer, slik at det blir mindre manuelt arbeid for den som administrerer medlemsregisteret.

Dette er foreløpig en funksjon som er under utvikling og gjøres tilgjengelig for kunder på forespørsel. Kontakt [email protected] hvis du ønsker å ta i bruk registreringsskjemaet.

Oppsett av medlemsregistrering

Når registreringsskjemaet er satt opp vil du motta en URL som skal legges inn på nettsiden din.

Du kan da lage en underside i publiseringsløsningen du bruker, og der legges URL'en du mottok i en "iframe". De fleste publiseringsløsninger har mulighet for dette, men akkurat hvordan det gjøres vil variere litt.

Flyt for registrering av nye medlemmer

Når nye medlemmer registrerer seg via skjemaet blir det sendt en varsling på e-post. Dere bestemmer selv hvem som skal bli varslet. I tillegg får medlemmet en bekreftelse på e-post.

Du kan se under "Godkjenning av nye medlemmer".

Inne på medlemmet kan du godkjenne eller avvise medlemmet. Hvis du avviser blir medlemmet skjult fra alle lister, mens hvis du godkjenner aktiveres medlemskapet.

Registreringsskjemaet

Skjemaet som vises på nettsiden vil se ut omtrent slik - det er mulig å endre rekkefølge på feltene, samt hvilke felter som skal være påkrevd ved registrering. Dette gjøres ved å kontakte support.

Svarte dette på spørsmålet?