Med Bård holder du enkelt orden på styrearbeidet i lag og foreninger.

Hvis ditt lag/forening har flere utvalg eller styrer, kan du enkelt sette styrene opp i Bård og invitere medlemmene til det styret de sitter i. Da får medlemmene tilgang til møter, dokumenter, datarom som kun gjelder deres styre.

Hvis et medlem sitter i flere styrer er det bare å invitere til det nye styret ved å bruke epostadressen de er registrert med, så vil det dukke opp automatisk neste gang de logger inn.

Hvordan legge til et nytt styre/avdeling i Bård

Når du har opprettet et lag eller forening i Bård, får du opp denne boksen øverst til høyre på dashboardet.

(Har du skjult denne dialogen tidligere, så finner du en knapp for å legge til nytt styre helt øverst til høyre i "hamburger"-menyen).

Trykk Legg til for å åpne denne dialogen:

Her skriver du ganske enkelt inn navnet på avdelingen, utvalget eller styret. Vi legger automatisk på navnet på den gjeldende hovedorganisasjonen på alle møtereferater, eposter m.m., så her anbefaler vi at du bare bruker navnet på avdelingen/styret det gjelder. Du kan uansett endre dette i ettertid.

Når dette er gjort vil du bli sendt automatisk til det nye styret. Vi har allerede lagt deg til som superbruker, så da gjenstår det bare å invitere resten av styret til Bård. Lykke til!

Har du spørsmål, tips til forbedringer eller noe du lurer på ang. lag og foreninger i Bård? Fyr oss en melding på [email protected] 😊

Fant du svaret?