Hvis du har mange selskaper i et konsern tilbyr Bård kan du forenkle styrearbeidet enda mer, ved at du kan kopiere møter/saker mellom selskapene du har tilgang til på en enkel måte.

I tillegg får du en prisgunstig lisens hvis du har mange selskaper i samme konsern. Fakturaen sendes da morselskapet.

Kom i gang

Først av alt må du kjøpe en konsernlisens for morselskapet som de andre selskapene skal knyttes mot.

Trykk Velg abonnement

Velg deretter Konsern som abonnement og trykk Kjøp

Koble datterselskap til konsernet

For å koble et selskap til konsernet går du til datterselskapet (eller oppretter et nytt selskap hvis det ikke finnes allerede). Et nytt selskap kan opprettes i menyen ved å bruke denne funksjonen:

Opprett det nye selskapet, og gå deretter til Innstillinger for selskapet:

Gå deretter til Organisasjon, og velg konsernet under "Knytt til et konsernselskap" (du må ha tilgang til konsernet og datterselskapet som superbruker for å kunne gjennomføre denne sammenkoblingen)

Trykk deretter på velg abonnement på datterselskapet

Nå vil det kun være et valg tilgjengelig, Ekstra selskap i et konsern. Fakturaer for denne type abonnement vil sendes til selskapet som har kjørt konsernlisens, som da kan viderefordele kostnadene internt.

Fant du svaret?