I Bård skiller vi mellom vanlige brukere og superbrukere, hvor sistnevnte har utvidede tilganger i forhold til det å kunne gjennomføre styremøter (herunder sende innkallinger, sette opp sakslisten m.m.).

Vanlig bruker

En vanlig bruker i Bård er de som vanligvis deltar på styremøter, men som ikke har ansvar for gjennomføringen av møtene. En vanlig bruker vil ha muligheten til å lese all informasjon og se alle nøkkeltall/rapporter. De vil også kunne bidra med saksforslag, kommentere og laste opp vedlegg til saker. De vil også kunne laste opp dokumenter i datarommet, men kan f.eks. kun slette sine egne filer. De vil også kunne sende et dokument de har lastet opp selv til signering.

Superbruker

Superbrukere i Bård har full tilgang til all funksjonalitet, og gis typisk til styreleder/styresekretær som har ansvaret for gjennomføring av møtene. Superbrukeren er også den som konfigurerer innstillinger i Bård for styret. De har også tilgang til å invitere nye styremedlemmer, kan gjøre endringer i aksjeeierboken og har muligheten for å slette filer fra datarommet.

Hvordan endre roller

I tillegg til å bestemme om noen er superbruker eller ikke, kan du i tillegg velge hvilken rolle vedkommende har i styret. Disse rollene er kun for informasjon og påvirker ikke hva brukeren har tilgang til å gjøre inne i løsningen.

Du finner konfigurasjon av roller ved å gå til menyen helt oppe til høyre og trykke på "Innstillinger for selskapet".

Fant du svaret?