Alle samlinger
Hjelpeartikler
Møter
Hvordan bruke AI-assistenten
Hvordan bruke AI-assistenten

Se hvordan du kan bruke AI til å skrive bedre tekster i styresakene dine

Stian Tønnesen avatar
Skrevet av Stian Tønnesen
Oppdatert over en uke siden

Bård AI-assistent hjelper deg å skrive bedre tekster i styresakene. AI-assistenten er foreløpig i betatesting, og flere funksjoner kommer etterhvert.

AI-assistenten finner du når du redigerer tekst i en sak ved å trykke på ikonet oppe til høyre.

Utvid tekst

Utvid tekst gir deg muligheten til å ta en punktliste eller kommaseparert liste og gjøre den om til fullstendige setninger. Dette er spesielt nyttig når du har en liste med stikkord eller punkter, og vil lage en mer sammenhengende tekst.

Eksempel: Prøv med Status fra daglig leder som overskrift, og gi den en punktliste med f.eks noe ala dette:

  • god start på året, inntekter over budsjett

  • kostnader ok, men må følge med utover q2/q3

  • rekruttering i rute (ny markedssjef ansatt, starter juni)

  • vi ser på nye lokaler, trenger plass til flere

  • fokus på kompetanseheving

Lag sammendrag

Lag sammendrag gir deg muligheten til å ta en lenger tekst og få en kort og presis oppsummering. Dette er nyttig når du vil ha en rask oversikt over en lengre tekst, eller når du vil se om du har inkludert alle viktige poeng i en lengre tekst.

Fiks stavefeil og grammatikk

Forbedre kvaliteten på teksten din ved å fikse eventuelle stavefeil og gjøre grammatiske justeringer.

Oversett

Gir deg muligheten til å oversette tekst fra norsk til engelsk eller omvendt.


Hvordan fungerer AI-assistenten under panseret?

Bård AI-assistent er basert på avansert maskinlæringsteknologi som genererer tekst som ligner på det mennesker skriver. Denne teknologien er spesielt utviklet for å forbedre kvaliteten på tekstskriving ved å lære fra et enormt tekstbibliotek og bruke denne kunnskapen til å forutsi ord og setninger.

Når du bruker AI-assistenten vil vi sende teksten til OpenAI sine servere for analyse. Bård tar ikke vare på din input til AI-assistenten, og vil kun ta vare på eventuelle resultater du selv velger å lagre i de aktuelle sakene. OpenAI vil heller ikke lagre teksten din eller bruke den til opplæring av sine modeller.

Svarte dette på spørsmålet?