Koble Bård til Fiken
Kjetil Ek avatar
Skrevet av Kjetil Ek
Oppdatert over en uke siden

Fiken er et regnskapssystem som gjør regnskap superenkelt. Du kan lese mer om Fiken her.

For å koble Bård til Fiken følger du disse stegene.

Merk at du må aktivere API-modulen i Fiken for at integrasjonen skal fungere. Det finner du i Fiken under Foretak -> Tilleggstjenester.

Deretter bestiller du API-modulen.

Resten av aktiveringen av integrasjonen mot Fiken gjør du i Bård.

Gå inn på Innstillinger i menyen oppe til høyre:

Velg Regnskap i menyen til venstre:

Finn Fiken i listen og trykk Koble til:

Du vil nå bli videresendt til Fiken, og må logge deg inn der.

Deretter gir du Bård tilgang til regnskapsdata.

Du blir da sendt tilbake til Bård, og nøkkeltall og regnskapsrapporter fra Fiken vil straks være tilgjengelig for hele styret

Problemer med tilkobling?

Noen ganger kan det oppstå noe feil ved tilkoblingen i Fiken - hvis du får opp en melding om at Bård ikke fant selskapet i Fiken kan det hjelpe å gå inn på Rediger konto og trykke Endre på raden som viser for Bård under "Apper du har gitt tilgang til"

Hvis det mangler et kryss for selskapet Bård skal hente data fra må du krysse av, Lagre endringene og trykke refresh inne i Bård.

Fakturering av medlemmer

Hvis du er en forening (FLI) som sender faktura for årskontingent til medlemmene dine kan du spare mye tid på å gjøre dette hvis du bruker Bård og Fiken.

Medlemmene registreres i medlemsregisteret i Bård, og overføres automatisk til Fiken når du skal sende ut fakturaene, slik at fakturaene bokføres og sendes ut riktig fra Fiken. Ingen manuell registrering og tidkrevende oppdateringer på tvers av systemene er nødvendig.

Registrering av betalinger gjøres i Fiken, og betalingsstatus overføres automatisk tilbake til Bård, slik at styret har oversikten de trenger der (dette går automatisk hvis KID benyttes).

Med et oppdatert medlemsregister i Bård kan du også sende ut informasjon til medlemmene på e-post eller SMS og avholde årsmøter.

Mer overordnet informasjon om fakturering av medlemmer kan du lese her: https://hjelp.brd.no/nb/articles/109825-fakturering-av-medlemmer

Forberedelser før fakturering av medlemmer

For å komme i gang med fakturering av medlemmer fra Bård må du først gjøre litt forarbeid:

Under Innstillinger \ Medlemsregister \ Faktureringsinnstillinger i Bård må du velge “Send fakturaer gjennom regnskapssystemet ditt”.

Når du velger dette må du også legge inn Bankkonto for fakturering, dette vil normalt være f.eks. “1920:10001”, altså regnskapskontoen tilknyttet en driftskonto. Kontonummeret kan du finne under Foretak \ Bankkontoer i Fiken.

Deretter må du sette opp produkter i Fiken under Foretak \ Produkter. Det må opprettes et produkt for hver medlemskapstype i Bård. Når du oppretter produktet må du også angi et Varenummer, du kan f.eks. begynne på 1000.

I Bård setter du opp medlemskapstyper under Innstillinger \ Medlemsregister \ Medlemskapstyper. Dette kan f.eks. være “Medlemskontingent”, “Velforeningsmedlem” eller lignende. Varenummeret du la inn i Fiken legges inn under Produktnr på medlemskapstypen.

Vi anbefaler også å aktivere eFaktura i Fiken, slik at fakturaer til medlemmer sendes via eFaktura. Her er det beskrevet hvordan dette settes opp i Fiken: https://hjelp.fiken.no/efaktura

Tekst på fakturalinjer

Teksten som legges på fakturalinjene som opprettes av Bård vil normalt være basert på medlemskapstypen, altså at det står f.eks. "Medlemskap Barn" hvis medlemskapstypen heter det.

Ønsker du å vise mer informasjon på fakturalinjene kan dette settes opp av support - du kan f.eks. vise tilleggsfelter som er registrert på medlemmene også, f.eks. "Hyttenr" eller "Idrett" hvis det er et tilleggsfelt på medlemmet, slik at det står f.eks. "Medlemskap Barn, Sport: Fotball". Kontakt support hvis du ønsker å få med slik informasjon på fakturalinjene.

Hvis du har brukt funksjonen for å koble sammen medlemmer vil også navnet på det tilknyttede medlemmet vise, altså f.eks. "Medlemskap Barn, Sport: Fotball, Nina Rolfsen".

Svarte dette på spørsmålet?